Welkom

Welkom by ons gemeenskapsradiostasie – ‘n plek waar ons saamkom om te verbind en te vier wie ons is. Ons Afrikaanse gemeenskap is ryk aan kultuur, taal en tradisies, en ons radiostasie weerspieël dit met trots. Ons uitsendings is gevul met ‘n wye verskeidenheid van programme, van plaaslike musiek en kunstenaars tot geselskap, nuus en sport. Ons passie lê daarin om ‘n stem te gee aan almal in ons gemeenskap, en ons nooi almal uit om deel te neem en saam te werk aan ‘n beter, geïnformeerde en vermaaklike samelewing. Saam weef ons ‘n klinkende klankbeeld van liefde vir ons taal en kultuur, en ons hoop om saam te groei en mekaar te inspireer deur die mag van die radio.

Kompetisies

Ons hou gereelde kompetisies op Kosmos Stereo.

Skakel in vandag op 99.3 fm om uitvind waar kan jy deelneem.

Bemark op kosmos stereo

Bemark jou besigheid vandag op Kosmos Stereo, ideaal vir besighede wat in die Middelburg en Witbank werk.

Kontak Ons

SMS Lyn: 076 677 6696

Kantoor: 013 243 1800

E-pos: info@kosmosstereo.co.za

Volg ons op sosiale media